Oxbow Essentials

คุณสมบัติสินค้า:

Oxbow Essentials - Chinchilla Food อาหารเม็ดสำหรับชินชิล่า

Share

หมวดหมู่ : Food Pallet (อาหารเม็ด)

Share

Oxbow อาหารเม็ดสำหรับชินชิล่า อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรุปชนิดเม็ด

  • ให้คุณค่าด้วยเยื่อใยเส้นยาวปริมาณสูง โปรตีนต่ำและแคลเซียมต่ำ  อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ชินชิล่าต้องการอย่างครบถ้วน ช่วยในการเจริญเติบโต อีกทั้งลักษณะของอาหารไม่ทำให้ชินชิล่าเกิดอาการเลือกกิน 


ส่วนผสม :

  • ประกอบด้วย หญ้าอัลฟ่าฟาบด, เปลือกถั่วเหลือง, ข้าวสาลีขนาดปานกลาง, กากถั่วเหลือง, น้ำันถั่วเหลือง, เกลือ, ลิกนินซัลโฟเนต, อ้อยกากน้ำตาล, แอล-เอสคอร์ไบร์-2-โมโนโพรสเฟส(วิตามินซี) หินปูน, ยีสต์(แห้ง), วิตามินอี, โคลีนคลอไรด์, ซิงค์ โปรทีนเนต, ซิงค์ซัลเฟต, เฟอรัสซัลเฟต, ไนอาซิน, คอปเปอร์ซัลเฟต, ซีลีเนียมยีสต์, วิตามินเอ, โฟลิกแอซิด, ดี-แคลเซียม, เพ็นโตทรีเน็ท, คอปเปอร์โปรทีนแนต, ริโบวฟลาวิน, แมงกานีส, โปรทีนเนต, ไบโอดีน, แมงกานัสออกไซด์, ไททอะมีนโมโนไนเตร็ท, แมกนีเซียมซัลเฟต, วิตามิน บี 12, โซเดียมซีลีไน, ไพริดอคซินไฮโดรคลอไร, โคบอลด์คาร์บอเนต, วิตามิน ดี 3, แคลเซียมไอโอเดต


คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:

  • โปรตีน 18%
  • ไขมัน 2.5%
  • กากอาหาร 20.5%


วิธีใช้:

  • ชินชิล่าวัยเจริญเติบโต ให้กินอาหารเม็ดไม่จำกัด
  • ชินชิล่าโตเต็มวัย จำกัดที่ 20 กรัม ต่อวัน และควรกินหญ้าอย่างไม่จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก